İkigai ilk olarak Japon adası Okinawa’da görüldü. Dünyada yüz yaşını dolduranların en çok bulunduğu yer olarak bilenen Okinawa mutluluğun yanı sıra uzun yaşamın sırrını bulmuş!

Ikigai was first seen in the Japanese island Okinawa. Known as the most frequent place in the world over a hundred years old, Okinawa has found the secret of long life as well as happiness!

Yeni yaşam tarzı konsepti ‘ikigai’, Japon kültüründe ‘herkesin yataktan kalkmaya sebebi vardır,’ inancından geliyor. Sizi mutlu eden ve motive eden şeyi bulmak… Bu yeni yaşam tarzı herkesin aklında olan ‘Hayatımla ne yapmalıyım?’ sorusunu cevaplıyor. Sadece kişisel ihtiyaçları değil aynı zamanda sosyal bağlar kurmanızı tavsiye eden bir anlayış.

The new life style concept ‘ikigai’ comes from the belief in Japanese culture that ‘everyone has a reason to get out of bed.’ Finding what makes you happy and motivating… This new life style answers the question which everybody has in mind: “What should I do with my life?”. An understanding that advises you not only to establish personal needs but also social ties.

Bir çok kadim geleneklerini koruma konusunda hassas olan Japonlar, “ikigai” kavramıyla hayatlarının amacını sürekli kendilerine hatırlatmayı unutmuyor. “İki” hayat, “Gai” de hedef demektir. İkigai insanın yaşam boyu takip edeceği amacını anlatır. Peki başka neler anlatmaktadır. Hayattaki amacınızı sorgulamak derken bildiğiniz tüm yolları unutmanız gerekiyor.

The Japanese people, who are sensitive to protect many ancient traditions, do not forget to remind themselves of the purpose of their lives with the concept of “ikigai”. “Iki” means “life”and “gai” means “target”. Ikigai describes the purpose of man’s life. Well, what else is it talking about? By questioning your purpose in life, you have to forget all the ways you know.

Başarı için “ne yapacağım” sorusu değil “ne yapıyorum” sorusuna cevap vermek önemlidir. Hayat şu an yaşanmaktadır. Dün ve yarın ile ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur.Başarılı olmanı önündeki en büyük engel korkudur. İnsanın sayısız korkusu vardır. Amacınızı bulmuş olsanız bile beyniniz hemen bu yola engel olacak korkuları yaratma konusunda geri durmaz. İkigai şunu söyler: Her korku içimizde bir ses ile konuşur. Bu sesin kimin sesi olduğunu bulursanız, asıl korkanın kim olduğunu da bulursunuz. Asıl korkanın kim olduğu da size ona karşı konuşabilme şansı tanıyacaktır. Size bir ipucu, ilk önce aile fertlerinizi düşünün.İkigai, her sabah uyandığınızda yaşama ve hayatınıza ait tüm şeyler şükretmeniz gerektiğini söyler. Kendinize teşekkür ederek uyanmanızı, sizi heyecanlandıran amaçların peşine gitmenizi öğütler. Bu durumda temelde kovalamanız gereken en yüce mutluluğun içinizde olduğunu söyler. Aslında İkigai, saklı duran bu cevherin etrafındaki toz tortusunu silmenize yardımcı olur.İkigai, sonu yani ölümü düşünmemek demektir. Korkuların en temel başlangıç noktası olan ölüm korkusundan uzak kalabilmek herhangi bir konuda başarıya atılan en önemli adımlardandır. Peki bu korkudan nasıl uzak dururum diyorsanız. Daha fazla gülümsemeye, hayatın eğlenceli tarafından bakmaya, doğa ile barışık olmaya ve acele attığınız adımları yavaşlatmaya başlayabilirsiniz.

It is important to answer the question “What am I doing”, not the question “What am I going to do” for success. Life is happening right now. There is nothing you can do about yesterday and tomorrow.The biggest obstacle to success is fear. Man has countless fears. Even if you have found your purpose, your brain will not hesitate to create fears that will immediately interfere with this path. Ikigai says: every fear speaks with a voice inside us. If you find out whose voice it is, you find out who’s really afraid. Who is the real fear will give you the chance to speak against him. A tip to you, first think about your family members. When you wake up every morning, ikigai tells you that you have to live and give thanks to all the things that belong to your life. They advise you to wake up by thanking to yourself, to pursue the goals that excite you. In this case, he basically says that you have the most sublime happiness to pursue. In fact, ikigai helps you to remove the dust residue around the preserved ore. It means not thinking about death. Avoiding fear of death, the most basic starting point of fear, is one of the most important steps to success in any subject. And how do you say I stay away from this fear? You can start to smile more, look at the fun of life, be peaceful with nature and slow down the steps you take in a hurry.

KON MARİ

Japonların başka bir yaşam anlayışı Kon Mari metodu dağınıklıkla baş etmemizi kolaylaştıran öğretilerden biri. Bu öğreti, daha az tüketmek ve daha az eşyaya sahip olmak gerektiğini öğütleyerek daha nezih ve daha kaliteli bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu söylüyor. 

Another way of Japanese life is the Kon Mari method, one of the teachings that makes it easy for us to deal with the mess. He says it is possible to live a better and better life by advising you that you need to consume less and have less stuff.

Emelini Feng Shui felsefesinden alan Kon Mari metoduna göre, evdeki her eşyanın bir işlevi ve görevi olmalı; eğer bir eşya işe yaramıyorsa, işlevini kaybettiyse ve onu artık sevmiyorsak yaşantımızdan uzaklaştırmalı ya da ihtiyacı olan bir başkasına vermeliyiz. Böylece o eşyanın enerjimizi tüketmesinin de önüne geçmiş oluruz.

According to the Kon Mari method, which takes its purpose from the philosophy of feng shui, every item in the House must have a function and a duty; if something doesn’t work, if it loses its function and if we don’t love it, we must take it away from our lives or give it to someone else in need. That way we can prevent that stuff from consuming our energy.

Metotta sevdiğimiz, kullandığımız, işimize yarayan ve bizde olumlu duygular uyandıran eşyaların hayatımızda yeri olması gerektiğine de vurgu yapılıyor. Kısaca eşyalarımıza karşı kendimize sormamız gereken “Bu eşya bana mutluluk veriyor mu?” olmalı.

In the method, it is emphasized that things that we love, we use, that are useful for our work and that are creating positive feelings should be a place in our lives. It mean, we have to ask ourselves, “Does this stuff make me happy?”.

Eğer yeni bir eşya satın almak istiyorsanız Kon Mari metoduna göre evden bir başka eşyayı çıkarmanız gerekiyor. Böylece gereksiz alışveriş yapmanız engelleniyor. Siz de her alışveriş girişiminizde hayatınızı baştan aşağı düzene koymak ya da gözden geçirmek için yeni bir fırsat elde etmiş oluyorsunuz. Kısacası kon mari eşyaları düzenleme sanatı.Metodun en temel kuralı; eşyaları kategorilerine göre ayırmak.

If you want to buy a new item, you have to remove another item from the house according to the Kon Mari method. This prevents you from making unnecessary purchases. Each time you shop, you get a new opportunity to reorder or review your life. In summary, Kon Mari is the art of arranging things. The most basic rule of the method is to separate items by Category.

İlk olarak belirlediğiniz kategorideki eşyalarınızı bir yerin üzerine serin ve hepsini tek tek elinize alıp size iyi enerji veriyor mu, sizi mutlu ediyor mu diye sorun. Eğer elinizdeki eşyanın enerjisini sevmiyorsanız onu evden çıkarın. Size enerji vermeyen ve mutsuz eden eşyaları ihtiyaç sahibi insanlara bağışlayarak başkalarının mutlu olmasına da vesile olmuş olabilirsiniz.

First of all, the category of your belongings in a place cool and take them all in your hands and give you good energy, whether it makes you happy or not. If you don’t like the energy of your stuff, get it out of the House. You may have been instrumental in making others happy by giving to people who need things that do not give you energy and make you unhappy.

Evinizde çok fazla eşya tutarak hem yaşam alanınızı daraltmış oluyorsunuz hem de enerjinizi düşürüyorsunuz. İhtiyacınız olmadığı halde sahip olduğunuz eşyalarla etrafınızı doldurarak gerçekten neye ihtiyacınız olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor olabilirsiniz.Kon mari ile hayatınızdaki gereksiz ayrıntılardan kurtulabilirsiniz.

By keeping too much stuff in your home, you are both narrowing your living space and reducing your energy. You may be missing out on the fact that you really need what you need by filling around with items you have, even though you don’t need them.With Kon Mari, you can get rid of unnecessary details in your life.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir